ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a 59-300 Lubin | tel/fax: 76 847-86-64 | Email: taekwondo.lubin@wp.pl | BZ WBK 41 1090 2082 0000 0005 4604 1718

Wymagania na stopnie

Wymagania egzaminacyjne na stopnie uczniowskie Cup:

Wymagania egzaminacyjne na 10cup - pas biały z żółtą belką

 1. formy
  • znajomość Saju Jirugi - w obu kierunkach
  • znajomość Saju Makgi - w obu kierunkach
 2. pozycje:
  • Charyot Sogi
  • Narani Junbi Sogi
 3. techniki ręczne:
  • Narani So Kaunde Jirugi
  • Gunnun So Kaunde Jirugi - wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Bakat Palmok Najunde Yop Makgi - wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Sonkal Najunde Yop Makgi - wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So An Palmok Kaunde Yop Makgi - wykonywane w poruszaniu
 4. techniki nożne:
  • Apcha Olligi - wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
  • Golcho Olligi - wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
  • Apcha Busigi - wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
  • Dollyo Chagi - wykonywane w miejscu w pozycji Niunja So
 5. walki:
  • Sambo Matsogi - bez partnera, 2 elementy
 6. ocena sprawności fizycznej:
  • test gibkości i siły
 7. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

Wymagania egzaminacyjne na 9cup - pas biały z żółtą belką

Wszystkie elementy z zakresu 10 Kup oraz:

 1. formy:
  • Saju Jirugi
  • Saju Makgi
 2. układy:
  • znajomość układu Chon-Ji
 3. techniki ręczne:
  • Annun So Kaunde Jirugi
  • Gunnun So Nopunde Jirugi - wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Bakat Palmok Chookyo Ap Makgi - wykonywane w poruszaniu
  • Niunja So An Palmok Kaunde Makgi - wykonywane w poruszaniu
 4. techniki nożne:
  • Yopcha Jirugi - wykonywane w miejscu w pozycji Annun So lub Niunja So
  • Apcha Olligi - wykonywane w poruszaniu w pozycji Gunnun So
  • Apcha Busigi - wykonywane w poruszaniu w pozycji Gunnun So lub Niunja So
  • Dollyo Chagi - wykonywane w poruszaniu w pozycji Niunja So
  • Dwimyo Apcha Busigi - z pozycji Gunnun So lub Niunja So
 5. walki:
  • Sambo Matsogi - 3 elementy w pozycji Gunnun So z partnerem
 6. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 7. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

Wymagania egzaminacyjne na 8cup - pas żółty

Wszystkie elementy z zakresu 10 i 9 Kup oraz:

 1. układy:
  • Chon-Ji
  • znajomość układu Dan-Gun
 2. techniki ręczne:
  • Niunja So Palmok Daebi Makgi - wykonywane w poruszaniu
  • Niunja So Sonkal Daebi Makgi - wykonywane w poruszaniu
  • Niunja So Sonkal Yop Taerigi - wykonywane w poruszaniu
  • Niunja So Sang Palmok Makgi - wykonywane w poruszaniu
 3. techniki nożne:
  • Naeryo Chagi - wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So
  • Dwitcha Jirugi - wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So lub Narani So
  • Yopcha Jirugi (po obrocie) - wykonywane w miejscu (po obrocie w przód na przedniej nodze), w pozycji Niunja So
  • Yopcha Jirugi - wykonywane w poruszaniu, w pozycji Annun So lub Niunja So
  • Dwimyo Dollyo Chagi - z pozycji Niunja So
  • Dwimyo Yopcha Jirugi - z pozycji Niunja So
 4. walki:
  • Sambo Matsogi - 6 elementów z partnerem, 3 elementy w Gunnun So, 3 elementy w Niunja So
 5. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 6. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

Wymagania egzaminacyjne na 7cup - pas żółty z zieloną belką

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9 i 8 Kup oraz:

 1. układy:
  • Chon-Ji, Dan-Gun
  • znajomość układu Do-San
 2. techniki ręczne:
  • Gunnun So Sun Sonkut Tulgi - wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi - wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Yop Makgi - wykonywane w poruszaniu
  • Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Hechyo Makgi - wykonywane w poruszaniu
 3. techniki nożne:
  • Naeryo Chagi (po obrocie) - wykonywane w miejscu (po obrocie w przód na wykrocznej nodze), w pozycji Niunja Sogi
  • Goro Chagi - wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So
  • Bandae Goro Chagi - wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So
  • Naeryo Chagi - wykonywane w poruszaniu, w pozycji Niunja So
  • Dwitcha Jirugi - wykonywane w poruszaniu do przodu, w pozycji Niunja So
  • Yopcha Jirugi - wykonywane w poruszaniu w pozycji Annun So
  • Dwimyo Goro Chagi - z pozycji Niunja So
  • Dwimyo Naeryo Chagi - z pozycji Niunja So
 4. walki:
  • Ibo Matsogi - 3 elementy, w poznanych dotychczas pozycjach
 5. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 6. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

Wymagania egzaminacyjne na 6cup - pas zielony

Wszystkie elementy z zakresu 10, 9, 8 i 7 Kup oraz:

 1. układy:
  • od Chon-Ji do Do-San
  • znajomość układu Won-Hyo
 2. techniki ręczne:
  • Gunnun So Dollimyo Makgi - w poruszaniu
  • Niunja So Sonkal Anuro Nopunde Taerigi - w poruszaniu
  • Gojung So Kaunde Baro Jirugi - w poruszaniu
 3. techniki nożne:
  • Yopcha Jirugi - w poruszaniu, w pozycji Niunja So
  • Naeryo Chagi (po obrocie) - w poruszaniu (po obrocie na wykrocznej nodze w przód), w pozycji Niunja So
  • Goro Chagi - w poruszaniu, w pozycji Niunja So
  • Bandae Goro Chagi - w poruszaniu w pozycji Niunja So
  • Dwimyo Dwitcha Jirugi - pozycji Niunja So
  • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi (180°) - z pozycji Niunja So
  • Dwio Dollimyo Naeryo Chagi (180°) - wykonywane zakroczną nogą z obrotem, z pozycji Niunja So
 4. walki:
  • Ibo Matsogi - 6 elementów, w poznanych dotychczas pozycjach
  • Hosin-sul - 5 elementów
 5. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 6. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

Wymagania egzaminacyjne na 5cup - pas zielony z niebieską belką

Wszystkie elementy z zakresu 10 , 9 , 8 , 7 i 6 Kup oraz:

 1. układy:
  • od Chon-Ji do Won-Hyo
  • znajomość układu Yul-Gok
 2. techniki ręczne:
  • Gunnun So Sonbadak Golcho Baro Makgi
  • Gunnun So Sonbadak Golcho Bandae Makgi
  • Gunnun So Ap Palkup Taerigi
  • Kyocha So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi
  • Gunnun So Doo Palmok Nopunde Yop Makgi
  • Dwimyo Jirugi
  • Dwimyo I-jung Jirugi
 3. techniki nożne:
  • Bandae Dollyo Chagi - wykonywane w pozycji Niunja So
  • Dwimyo Bandae Goro Chagi - wykonywane w pozycji Niunja So
 4. walki:
  • Ilbo Matsogi - 10 elementów
  • Hosin-sul - 8 elementów
 5. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 6. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

Wymagania egzaminacyjne na 4cup - pas niebieski

Wszystkie elementy z zakresu 10 , 9 , 8 , 7 , 6 i 5 Kup oraz:

 1. układy:
  • od Chon-Ji do Yul-Gok
  • znajomość układu Joong-Gun
 2. techniki ręczne:
  • Niunja So Sonkaldung Kaunde Bakuro Makgi
  • Niunja So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi
  • Niunja So Bandae Kaunde Jirugi
  • Gunnun So Sonbadak Noollo Makgi
  • Gunnun So Sang Joomuk Sewo Jirugi
  • Gunnun So Sang Dwijibo Jirugi
  • Gunnun So Kyocha Joomuk Chookyo Makgi
  • Gunnun So We Palkup Taerigi
  • Dwitbal So Sonbadak Ollyo Makgi
  • Gojung So Digutja (Mongdung-I) Makgi
  • Dwimyo Dung Joomuk Yop Taerigi
 3. techniki nożne:
  • Dwimyo Bandae Dollyo Chagi
 4. walki:
  • Ilbo Matsogi - 10 elementów
  • walka wolna bezkontaktowa - bez sprzętu
  • Hosin-sul - 10 elementów
 5. rozbicia - test skuteczności technik
  • Dwimyo Nopi Apcha Busigi - l deska, zasięg ręki z dłonią zaciśniętą w pięść, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi - 1 deska, mężczyźni ponad 3 osobami, kobiety ponad 2 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Gunnun So Ap Joomuk Jirugi - 1 deska (mężczyźni)
  • Niunja So Sonkal Yop Taerigi - 1 deska (kobiety)
  • Apcha Busigi - 2 deski
  • Yopcha Jirugi - 2 deski
  • egzaminator wybiera 4 rozbicia (dwa z technik specjalnych i dwa z testów siły, w tym jedno rozbicie ręką)
 6. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 7. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

Wymagania egzaminacyjne na 3cup - pas niebieski z czerwoną belką

Wszystkie elementy z zakresu 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 i 4 Kup oraz:

 1. układy:
  • od Chon-Ji do Joong-Gun
  • znajomość układu Toi-Gye
 2. techniki ręczne:
  • Gunnun So Kyocha Joomuk Najunde Noollo Makgi
  • Gunnun So Opun Sonkut Nopunde Tulgi
  • Niunja So Sonkal Najunde Daebi Makgi
  • Gunnun So Dwijibun Sonkut Tulgi
  • Niunja So DooPalmok Najunde Miro Makgi
  • Kyocha So Kyocha Joomuk Noollo Makgi
  • Annun So Bakat Palmok San Makgi
  • Moa So Dung Joomuk Yopdwi Taerigi (w miejscu)
 3. techniki nożne:
  • Aap Moorup Ollyo Chagi
  • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi (360°)
  • Dwimyo Dollimyo Dollyo Chagi (360°)
 4. walki:
  • walka wolna
  • Hosin-sul - 10 elementów
 5. rozbicia - test skuteczności technik
  • Dwimyo Nopi Apcha Busigi - l deska, zasięg ręki z dłonią zaciśniętą w pięść, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi - 1 deska, mężczyźni ponad 4 osobami, kobiety ponad 3 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Dollyo Chagi - 1 deska, wysokość głowy, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Gunnun So Ap Joomuk Jirugi - 1-2 deski (mężczyźni)
  • Niunja So Sonkal Yop Taerigi - 1-2 deski (kobiety)
  • Yopcha Jirugi (po obrocie) - 2 deski (po obrocie w przód na przedniej nodze)
  • Dollyo Chagi - 2 deski
  • egzaminator wybiera 4 rozbicia (dwa z technik specjalnych i dwa z testów siły - w tym jedno rozbicie ręką)
 6. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 7. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

Wymagania egzaminacyjne na 2cup - pas czerwony

Wszystkie elementy z zakresu 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 i 3 Kup oraz:

 1. układy:
  • od Chon-Ji do Toi-Gye
  • znajomość układu Hwa-Rang
 2. techniki ręczne:
  • Niunja So Ollyo Jirugi
  • Niunja So Baro Kaunde Jirugi
  • Niunja So Yop Palkup Tulgi
  • Moa So An Palmok Nopunde Yopap Makgi - w miejscu
  • Annun So Sonbadak Miro Makgi - w miejscu
  • Soojik So Sonkal Naeryo Taerigi
 3. techniki nożne:
  • Dollyo Chagi - podwójna końcówka, I-jung Chagi
  • Yopcha Jirugi - podwójna końcówka, I-jung Chagi
  • Mikulmyo Dollyo Chagi - kopnięcia ze ślizgiem
  • Mikulmyo Yopcha Jirugi - kopnięcia ze ślizgiem
  • Dwimyo Bandae Dollyo Chagi (360°)
  • Dwimyo Bandae Goro Chagi (360°)
 4. walki:
  • walka wolna
  • walka tradycyjna - zastosowanie elementów z układów w ciągłym ruchu - 10 elementów
  • Hosin-sul - 10 elementów
 5. rozbicia - test skuteczności technik
  • Dwimyo Nopi Apcha Busigi - l deska - zasięg w pełni wyprostowanej ręki, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi - 1 deska, mężczyźni ponad 5 osobami, kobiety ponad 4 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Bandae Dollyo Chagi - 1 deska, wysokość głowy, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Gunnun So Ap Joomuk Jirugi - 2 deski (mężczyźni)
  • Niunja So Sonkal Yop Taerigi - 1 deska (kobiety)
  • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi - 2 deski, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Gunnun So Ap Palkup Taerigi - 2 deski
  • Niunja So Dung Joomuk Yop Taerigi - 1 deska (mężczyźni)
  • egzaminator wybiera 5 rozbić (dwa z technik specjalnych i trzy z testów sily, w tym min. jedno rozbicie ręką)
 6. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 7. teoria
  • wiedza o Taekwon-do

Wymagania egzaminacyjne na 1cup - pas czerwony z czarną belką

Wszystkie elementy z zakresu 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 i 2 Kup oraz:

 1. układy:
  • od Chon-Ji do Hwa-Rang
  • znajomość układu Choong-Moo
 2. techniki ręczne:
  • Annun So Bakat Palmok Kaunde Ap Makgi - w miejscu
  • Annun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi - w miejscu i w ruchu
  • Niunja So Bakat Palmok Najunde Makgi
  • Niunja So Kyocha Sonkal Kaunde Yop Makgi
  • Gunnun So Sonkal Dung Nopunde Ap Taerigi
  • Gunnun So Sonkal Nopunde Ap Taerigi
  • Gunnun So Doo Sonbadak Ollyo Makgi
 3. techniki nożne:
  • Goro + Dollyo Chagi - Yonsok Chagi
  • Yopcha Jirugi (po obrocie) - I-jung Chagi
  • Bandae Goro Chagi + Dollyo Chagi - Yonsok Chagi
  • Mikulmyo Goro Chagi - technika ze ślizgiem
  • Mikulmyo Naeryo Chagi - technika ze ślizgiem
 4. walki:
  • walka wolna
  • walka tradycyjna - zastosowanie elementów z układów w ciągłym ruchu, min. 15 elementów
  • Hosin-sul - 10 elementów, w tym 2 w parterze
 5. rozbicia - test skuteczności technik
  • Dwimyo Nopi Apcha Busigi - l deska, zasięg w pełni wyprostowanej ręki, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Nomo Yopcha Jirugi - 1 deska, mężczyźni ponad 6 osobami, kobiety ponad 5 osobami, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Goro Chagi - 1 deska na wysokości głowy, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwimyo Yopcha Jirugi - 1 deska na wysokości głowy, lądowanie w pozycji z równowagą
  • Dwio Dollimyo Yopcha Jirugi (180°)
  • Niunja So Sonkal Yop Taerigi
  • Bandae Dollyo Chagi - 2 deski
  • Dwimyo Apcha Busigi - 2 deski
  • egzaminator wybiera 6 rozbić (w tym min. jedno rozbicie ręką)
 6. ocena sprawności fizycznej
  • test gibkości i siły
 7. teoria
  • wiedza o Taekwon-do
Wymagania egzaminacyjne na stopnie mistrzowskie Dan:

Wymagania egzaminacyjne na I Dan

 1. Tul (formy)
  • znajomość układów formalnych od Chon-Ji do Choong-Moo Tul
 2. Bal Gisool (techniki nożne):
  • samjung chagi (zadane przez egzaminatora)
  • mikulmyo samjung chagi (zadane przez egzaminatora)
  • twio dolmyo (360 stopni) chagi (zadane przez egzaminatora)
  • twimyo i-jung chagi (zadane przez egzaminatora)
 3. Matsogi (sparring):
  • yaksok matsogi (sambo, ibo, ilbo - makumyo)
  • jayu matsogi
 4. Hosinsul (samoobrona):
  • uwolnienia z uchwytów zadanych przez egzaminatora
 5. Tukgi (techniki specjalne)
  • twimyo ap joomuk i-jung jirugi (2 deski)
  • twimyo nopi apcha bushigi (230 cm wysokości)
  • twimyo dollyo chagi (2 m wysokości)
  • twimyo bandae dollyo chagi (180 cm wysokości)
  • twimyo nomo yopcha jirugi (7 osób, 70 cm wys. - mężczyźni), (6 osób, 50 cm wys. - kobiety)
 6. Wee Ryok (testy siły)
  • ap joomok jirugi (2 x 2 cm = 4 cm - mężczyźni)
  • sonkal yop taerigi (2 x 2 cm = 4 cm - kobiety)
  • dollyo chagi (2 x 2 cm = 4 cm - mężczyźni) (2 x 2 cm = 4 cm - kobiety)
  • yopcha jirugi (3 x 2 cm = 6 cm - mężczyźni) (2 x 2 cm = 4 cm - kobiety)
 7. teoria :
  • wiedza o Taekwon-do,
  • teoria Taekwon-do,
  • nomenklatura

Wymagania egzaminacyjne na II Dan

 1. Tul (formy)
  • znajomość układów formalnych od Chon-Ji do Ge-Baek Tul
 2. Bal Gisool (techniki nożne):
  • samjung chagi (zadane przez egzaminatora)
  • mikulmyo yonsok chagi (zadane przez egzaminatora)
  • mikulmyo samjung chagi (zadane przez egzaminatora)
  • twimyo i-jung, samjung chagi (zadane przez egzaminatora)
 3. Matsogi (sparring):
  • yaksok matsogi (ibo, ilbo - pihamyo)
  • mobum matsogi
  • jayu matsogi
 4. Hosinsul (samoobrona):
  • uwolnienia z uchwytów zadanych przez egzaminatora
  • obrony przed atakami (wyznaczonych przez egzaminatora)
 5. Tukgi (techniki specjalne)
  • twimyo sonkal i-jung yop taerigi (2 deski)
  • twimyo nopi apcha bushigi (240 cm wysokości)
  • twimyo bandae dollyo chagi (190 cm wysokości)
  • twio dolmyo (360ş) yopcha jirugi (180 cm wysokości)
  • twimyo nomo yopcha jirugi (8 osób, 70 cm wys.) mężczyźni (7 osób, 50 cm wys.) kobiety
 6. Wee Ryok (testy siły)
  • sonkal yop taerigi (3 x 2 cm = 6 cm - mężczyźni) (2 x 2 cm = 4 cm - kobiety)
  • yopcha jirugi (po obrocie) (3 x 2 cm = 6 cm - mężczyźni) (2 x 2 cm = 4 cm - kobiety)
  • bandae dollyo chagi (3 x 2 cm = 6 cm - mężczyźni) (2 x 2 cm = 4 cm - kobiety)
 7. teoria :
  • wiedza o Taekwon-do,
  • teoria Taekwon-do,
  • nomenklatura

Wymagania egzaminacyjne na III Dan

 1. Tul (formy)
  • znajomość układów formalnych od Chon-Ji do Ju-Che Tul
 2. Bal Gisool (techniki nożne):
  • yonsok sambang chagi (zadane przez egzaminatora)
  • mikulmyo yonsok sambang chagi (zadane przez egzaminatora)
  • twimyo samjung chagi (zadane przez egzaminatora)
 3. Matsogi (sparring):
  • ilbo matsogi
  • mobum matsogi (dwimyo)
  • jayu matsogi
 4. Hosinsul (samoobrona):
  • uwolnienia z uchwytów zadanych przez egzaminatora
  • obrony przed atakami (wyznaczonymi przez egzaminatora)
  • obrony przed atakami nożem (wyznaczonymi przez egzaminatora)
 5. Tukgi (techniki specjalne)
  • twimyo nopunde bituro chagi (230 cm wysokości)
  • twimyo (360 stopni) bandae dollyo chagi (190 cm wysokości)
  • twimyo yopcha jirugi - dwitcha jirugi (150 cm wysokości, 2 deski)
  • twio dolmyo (360 stopni) nomo yopcha jirugi (5 osób, 70 cm wys.) mężczyźni (3 osoby, 50 cm wys.) kobiety
 6. Wee Ryok (testy siły)
  • sonkaldung anuro taerigi (3 x 2 cm = 6 cm - mężczyźni) (2 cm - kobiety)
  • bituro chagi (kaunde) - (2 x 2 cm = 4 cm - mężczyźni) (2 cm - kobiety)
  • twio dolmyo (180 stopni) yopcha jirugi (3 x 2 cm = 6 cm - mężczyźni) (2 x 2 cm = 4 cm - kobiety)
 7. teoria :
  • wiedza o Taekwon-do,
  • teoria Taekwon-do,
  • nomenklatura

Wymagania egzaminacyjne na IV Dan

 1. Tul (formy)
  • znajomość układów formalnych od Chon-Ji do Choi-Yong Tul
 2. Matsogi (sparring):
  • Yaksok Matsogi (Sambo, Ibo, Ilbo: - Makumyo, - Pihamyo, - Dwimyo)
  • Mobum Matsogi (Dwimyo)
  • Jayu Matsogi
 3. Hosinsul (samoobrona):
  • elementy zadane przez egzaminatora
 4. Tukgi (techniki specjalne)
  • Dwimyo Nopunde Bituro Chagi (240 cm wysokości)
  • Dwimyo I-jung Dollyo Chagi (2 deski)
  • Dwimyo Yopcha Jirugi Biturochago Dollyo Chagi (3 deski)
  • Dwio Dolmyo (360 stopni) Nomo Yopcha Jirugi (6 osób, 70 cm wys.) mężczyźni (4 osoby, 50 cm wys.) kobiety
 5. Wee Ryok (testy siły)
  • Ap Palkup Taerigi (3 x 2 cm = 6 cm - mężczyźni) (2 x 2 cm = 4 cm - kobiety)
  • Goro Chagi (2 x 2 cm = 4 cm - mężczyźni) (2 cm - kobiety)
 6. Teoria :
  • wiedza o Taekwon-do,
  • teoria Taekwon-do,
  • nomenklatura,
  • metodyka nauczania Taekwon-do w zakresie 10-1 Kup