ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a 59-300 Lubin | tel/fax: 76 847-86-64 | Email: taekwondo.lubin@wp.pl | BZ WBK 41 1090 2082 0000 0005 4604 1718

Egzaminy na stopnie szkoleniowe KUP

Grudzień jest miesiącem, który tradycyjnie stanowi okres podsumowania pracy wykonanej przez sportowców w całym mijającym roku kalendarzowym.

Jeną z form oceny wysiłku włożonego w rozwój umiejętności technicznych adeptów Taekwon-do jest egzamin na kolejne stopnie. Taki sprawdzian odbył się sali gimnastycznej I LO w Lubinie. Sesje egzaminacyjne na uczniowskie stopnie szkoleniowe Taekwon-do ITF odbyły się w trzech grupach z podziałem na stopnie zaawansowania. Zgodnie z programem szkolenia adepci musieli wykazać się znajomością układów formalnych (Tul), umiejętnością wykonania w odpowiednich postawach uderzeń, bloków i kopnięć. Zdający walczyli, łamali deski i odpowiadali na pytania z teorii. Po grudniowym egzaminie, 52 osoby z Klubu Koreańskiej Sztuki Walki Taekwon-do, uzyskało wyższy stopień szkoleniowy. Kolejny egzamin odbędzie się w marcu 2021 roku, Wezmą w nim udział wszyscy najmłodsi uczestnicy zajęć KKSW Lubin, oraz osoby, którym karencja obowiązująca pomiędzy stopniami minie w miesiącu marcu 2021.

Powrót na górę