ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a 59-300 Lubin | tel/fax: 76 847-86-64 | Email: info@kksw-lubin.pl | BZ WBK 41 1090 2082 0000 0005 4604 1718

Licencja na rok 2020

Tak jak co roku po zapłaceniu składki członkowskiej do Polskiego Zwiazku Taekwon-do, klub otrzymuje potwierdzenie licencji uprawniającej do szkolenia i udziału w zawodach organizowanych przez Związek.

Tym razem jest to licencja na 35 rok działanosci klubu w Lubinie. Jednocześnie w skład opłaty wchodzi składka dla Międzynarodowej Federacji Taekwon-do na tzw. Instructor Plaque Certyficate, który informuje, że klub i trener jest członkiem ITF po numerem 5020. Skoro formalności zostały dopełnione, nie pozostaje nic tylko trenować.

Powrót na górę